Register van gecertificeerde loopbaanprofessionals

Bezoek nu onze nieuwe website: www.cminl.nl

Als u kort geleden begonnen bent met uw certificering en het opstellen van uw dossier, dan is het is mogelijk uw huidige dossier af te maken in het oude systeem. In dat geval dient er u wel voor te zorgen dat het dossier ten minste vóór 1 augustus 2017 is afgerond en afgesloten, of is overgezet naar het nieuwe systeem.

Nieuwe aanmeldingen voor certificering die nog niet begonnen zijn aan het opstellen van het dossier moeten dan voortaan in de nieuwe site doen. Meld u daarvoor aan op http://cminl.nl/Aanmelden

Recertificering

gecertificeerden200

Voor recertificeringen kunt u zich aanmelden op de vernieuwde CMI site. Bent u al begonnen met uw recertificering en het opstellen van uw dossier, dan is het is mogelijk uw huidige dossier af te maken in dit oude systeem. In dat geval dient er u wel voor te zorgen dat het dossier ten minste vóór 1 augustus 2017 is afgerond en afgesloten, of is overgezet naar het nieuwe systeem. Ga om door te gaan naar oud.cminl.nl/index.php/nl/recertificering en kies in het menu links 'Dossieropbouw'. Kies daar het juiste niveau en klik vervolgens op 'Ik wil mijn bewaarde formulier voortzetten'.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Certificering

loopbaanadviseurs200

Voor nieuwe certificeringen kunt u zich aanmelden op de vernieuwde CMI site. Bent u al begonnen met uw certificering en het opstellen van uw dossier, dan is het is mogelijk uw huidige dossier af te maken in dit oude systeem. In dat geval dient u er wel voor te zorgen dat het dossier ten minste vóór 1 augustus 2017 is afgerond en afgesloten, of is overgezet naar het nieuwe systeem. Ga om door te gaan naar oud.cminl.nl/index.php/nl/loopbaanadviseur en kies in het menu links 'Dossieropbouw'. Kies daar het juiste niveau en klik vervolgens op 'Ik wil mijn bewaarde formulier voortzetten'.

Bewaren

Opdrachtgevers

opdrachtgevers200

 

 

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

9 Redenen om voor CMI te kiezen:

  1. CMI borgt de kwaliteit van loopbaanprofessionals
  2. CMI stimuleert de ontwikkeling van loopbaanprofessionals
  3. CMI is geheel onafhankelijk
  4. CMI toetst normatief aan het beroepsprofiel
  5. CMI heeft een openbaar register voor Loopbaanprofessionals (RL’s)
  6. CMI is als certificerende instelling uniek in Europa
  7. CMI is geaccrediteerd volgens de Europese norm ISO / IEC 17024
  8. CMI’s certificering is meer dan registratie
  9. CMI heeft een beschermd logo en beeldmerk voor RL’s

CMI maakt het onderscheid!
Vele honderden gecertificeerde Register Loopbaanprofessionals door het hele land